અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ

પાલડી, Ahmedabad

About અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ

No content available.

Clinic Address & Location

home અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
location_on

501, મર્લિન પેન્ટાગોન, બાદશાહ ડેરીની સામે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા, પાલડી, Ahmedabad

watch_later
Clinic Timings
11:00 AM to 01:00 PM
06:00 PM to 08:00 PM

Our Doctors

Review & Ratings

Md.Mikhail Pathan
The doctor is very good alhumdolillah
JAMAN HASAN PATHAN
Nice doctor and nice behaviour of all staff
Fatima Akil Hasmani
good behavior Best Doctor for children Dr.shakil
Arsin Juber Khedawala
Dr nature verry nice I am so happy this dr sakil sir
See All Reviews