અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ

પાલડી, Ahmedabad

About અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ

No content available.

Clinic Address & Location

home અમદાવાદ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
location_on

501, મર્લિન પેન્ટાગોન, બાદશાહ ડેરીની સામે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા, પાલડી, Ahmedabad

watch_later
Clinic Timings
11:00 AM to 01:00 PM
06:00 PM to 08:00 PM

Our Doctors

Review & Ratings

ABUTURAB GAUSEE
Smoothly all the checkups and vaccination process carried out for both the babies. Friendly staff. :-) Good observations and recommendations by Doctor.
Fatima Hamid Pathan
Nice
Mehvish GORI
Very good explanation and guidance
Ahmed Daniyal Delhiwala
Best intensive care,very friendly and experienced doctor... explained every detail...highly recommend
See All Reviews